Homepage 5

PARTİSİZ CUMHURBAŞKANI ADAYI
İNSANA VE FARKLILIĞA SAYGI

Serdar Savaş, sağlık politikaları, halk sağlığı, kronik hastalıkların önlenmesi, kronik hastalıkların genetik temelleri, toplum sağlığı genombilim, birey ve toplum beslenmesi, sağlık ekonomisi, sağlık finansmanı, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, sağlık insan gücü, üreme sağlığı, sıtma mücadelesi, aşı ile korunabilir hastalıklarla mücadele, epidemiyoloji, istatistik, tıp eğitimi, ilaç politikaları başta olmak üzere sağlık sektörünün hemen hemen tüm alanlarında, ulusal ve uluslararası etkili görevlerde bulunmuş, çalışma alanlarında farklılık yaratan ve kalıcı reformlar yapmış, yenilikler getirmiş, ilerlemeler sağlamış bir hekimdir.

SAYILARLA
ERDEMLİ YURTTAŞ HAREKETİ

1000

Gönüllü Sayımız

Erdemli Yurttaş Hareketine gönüllü katılan birey sayısı.

302

Geliştirilen Proje

Erdemli Yurttaş Hareketine gönüllü katılan birey sayısı.

50

Diğer Sayı

Erdemli Yurttaş Hareketine gönüllü katılan birey sayısı.

640

Diğer Sayı

Erdemli Yurttaş Hareketine gönüllü katılan birey sayısı.

EYH

Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı, olumlu ve olumsuz yanlarıyla, önemli deneyimler bırakarak sona eriyor. Bizler, Erdemli Yurttaş Hareketi üyeleri olarak, gerek bu deneyimlerden, gerek Dünya’nın ve insanlığın yaşadıklarından öğrendiklerimizle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlık yapmak sorumluluğunu duyuyoruz ve bu kapsamda;

Erdemli Yurttaş Hareketi (EYH), insanın ve insanlığın gelişimini amaçlayan bir sivil toplum girişimidir;

Hareketimizin başarısı, bu harekette yer alan bireylerin ‘erdem’ kavramıyla tanımladıkları değer yargıları,

BİZDEN HABERLER & BLOG